Termin składania wniosków na 2012 rok upływa
30 listopada 2011 roku


Zlecanie zadań
w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą


  • Materiały informacyjne - Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
  • Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 roku
  • Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku
  • Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 roku
  • Zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 roku

Informacji na temat wniosków udzielają pracownicy Biura Polonijnego Kancelarii Senatu pod numerem telefonu:
-wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym:
(022) 694 90 36
(022) 694 93 24
adres mailowy: wnioski@nw.senat.gov.pl
- wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym:
(022) 694 90 22.
Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym wraz załącznikami w formacie .doc lub .xls należy przesłać na adres mailowy: wnioski@nw.senat.gov.pl

Informacji na temat wniosków o uruchomienie dotacji oraz sprawozdawczości udzielają pracownicy Biura Polonijnego Kancelarii Senatu pod numerami telefonu:
(022) 694 93 33
(022) 694 92 30
(022) 694 93 24
adres mailowy: dotacja@nw.senat.gov.pl

Sprawozdania merytoryczne i finansowe (w formacie .doc lub .xls) z wykonania zadań o charakterze programowym wraz załącznikami (np. listy uczestników) należy przesłać na adres mailowy: dotacja@nw.senat.gov.pl