III EDYCJA SZKOŁY LIDERÓW POLONIJNYCH

Ruszył nabór do III edycji Szkoły Liderów Polonijnych z Litwy i Ukrainy. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów jest finansowany ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza działaczy polonijnych do udziału w Szkole Liderów Polonijnych Litwy i Ukrainy. Projekt skierowany jest do aktywnych działaczy środowisk polonijnych w wieku od 20 do 35 lat, mieszkających, na Litwie i Ukrainie. Może w niej uczestniczyć 30 osób. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka polskiego.

Szkoła odbędzie się w terminie: od 17 do 28 sierpnia 2011 roku.

Zgłoszenia można przesyłać do 5 czerwca 2011 roku.

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program ma także na celu wzmocnienie stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, zagadnień związanych z transformacją ustrojową Polski, jej współczesnym społeczeństwem i gospodarką, a także kulturą i historią.

Program Szkoły Liderów Polonijnych składa się z trzech elementów:

  • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, praca metodą projektową, wprowadzanie zmiany;
  • wykładów oraz spotkań, z politykami, artystami, reżyserami, działaczami społecznymi etc;
  • wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą się spotykać z lokalnymi liderami, poznawać współczesną Polskę oraz zwiedzać miejsca związane z polską historią i kulturą.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków naboru znajdą Państwo na stronie

www.szkola-liderow.pl

Poprzednie edycje szkoły (realizowane także przy wsparciu środków senackich) były adresowane: w 2009 r. do działaczy polonijnych z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, w 2010 r. - z Europy oraz Ameryki i Brazylii. Uczestnicy tych zajęć są często gośćmi Senatu.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów powstało w 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego. Celem stowarzyszenia jest edukacja działaczy publicznych oraz wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk lokalnych, promowanie idei współpracy międzynarodowej, edukacja obywatelska młodzieży i osób dorosłych, kreowanie postaw liderskich Od 1994 roku szkoła wyszkoliła około 3000 osób, które działają w różnego rodzaju organizacjach. Jej absolwenci są aktywnymi działaczami samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i partii politycznych.