Konferencji Środowisk Polonijnych "Nasza Wspólna Przyszłość" w Manchesterze

10 - 11 września 2010 roku senator Andrzej Szewiński z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą uczestniczył w konferencji środowisk polonijnych w Manchesterze pt., "Nasza wspólna przyszłość". Konferencję zorganizowało Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii oraz Konsulat RP w Manchesterze przy współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady Polskiej w Londynie i Konsulatem Generalnym RP w Edynburgu.

Celem konferencji było nawiązanie współpracy pomiędzy: organizacjami społecznymi Polaków przybyłych na Wyspy Brytyjskie po 2004 roku, przedstawicielami polskiej emigracji powojennej, a także reprezentantami brytyjskich władz szczebla lokalnego, brytyjskich związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Reprezentanci organizacji polskich i polonijnych mówili o swoich zamierzeniach i przedstawili plany działania. Przedstawiciele polskich władz poinformowali o kompetencjach poszczególnych instytucji współpracujących z migrantami, zaś reprezentanci brytyjskich organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych przedstawili informacje o możliwościach pozyskiwania brytyjskich funduszy na działalność społeczną.

Podczas konferencji zwracano uwagę, że ważne dla młodej migracji ośrodki działalności społecznej są nie tylko zlokalizowane w dużych aglomeracjach. Ważne i warte wspierania są inicjatywy podejmowane przez Polaków na brytyjskiej prowincji. Spotkanie było okazją do zaprezentowania tych działań i ich znaczenia dla Polaków żyjących na Wyspach.

Uczestnicy konferencji wysłuchali ponadto wykładu o historii polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Spotkanie było też okazją do wymiany poglądów, dyskusji o celach, możliwościach działania i współpracy.

W konferencji uczestniczyli goście z Polski: poseł Marek Borowski, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą,, poseł Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Piotr Nowotniak, Konsul Generalny RP w Manchesterze, Stanisław Cygnarowski, naczelnik Wydziału Polonii i Polaków za Granicą w Departamencie Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciele około 40 organizacji polonijnych z Wielkiej Brytanii, radny lord Mark Hackett, burmistrz Manchesteru oraz przedstawiciele brytyjskich związków zawodowych i organizacji pozarządowych.