Organy Senatu

Pomoc Senatu dla Polonii
spis uchwał Prezydium Senatu
VII kadencji

Uchwała w formie PDF

Data

Tytuł

Uchwała nr 948 15 września 2011 r. Uchwała w sprawie zlecenia Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 947 15 września 2011 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 793 Prezydium Senatu z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 946 15 września 2011 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 945 15 września 2011 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 690 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 944 15 września 2011 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 943 15 września 2011 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 698 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 941 15 września 2011 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 735 Prezydium Senatu z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji TERRA HUMANA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 940 15 września 2011 r. Uchwała uchylająca uchwałę nr 831 Prezydium Senatu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Bliżej Polski" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 939 15 września 2011 r. Uchwała uchylająca uchwałę nr 693 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 938 5 sierpnia 2011 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 793 Prezydium Senatu z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 931 4 sierpnia 2011 r. Uchwała w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2012 roku
Uchwała nr 930 28 lipca 2011 r. Uchwała w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 roku
Uchwała nr 928 7 lipca 2011 r. Uchwała uchylająca uchwałę nr 722 Prezydium Senatu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 925 7 lipca 2011 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 924 9 czerwca 2011 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Szkoła Liderów w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 923 9 czerwca 2011 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 922 9 czerwca 2011 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 921 9 czerwca 2011 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 698 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 917 28 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 916 28 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji POLSKA - HAITI w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 915 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 914 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddziałowi w Bytomiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 913 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddziałowi w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 912 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 698 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 909 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich rodzin "RAZEM" w Zabrzu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 906 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 905 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 903 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Nasza Gmina" w Dulczy Małej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 900 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 899 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 897 13 kwietnia 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 896 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 698 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 895 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 894 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "RACIECHOWICE 2005" w Raciechowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 893 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Uniwersytet Wieku Uniwersalnego" w Mrągowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 892 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 890 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Daj Szansę" w Policach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 889 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" w Poddębicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 885 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznemu "MAZURSKA CHATA" w Giżycku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 884 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji Świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 883 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 882 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Świat z Uśmiechem w Oleśnicy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 881 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "GRZEŚ" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 880 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "GRZEŚ" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 879 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "SERCE DZIECIOM" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 878 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "SERCE DZIECIOM" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 877 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "BLIŻEJ POLSKI" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 876 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "BLIŻEJ POLSKI" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 874 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Salezjańskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży w Pile zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 873 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "FREYA" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 872 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich" w Kielcach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 871 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Ełckiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "BIAŁA LILIA" w Ełku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 870 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 869 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PROMYK" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 868 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 867 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Promyk" w Marzeninie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 866 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 865 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ODRA-NIEMEN we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 862 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 861 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Dzieciakom z Ukrainy" w Celestynowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 860 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Autorskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 859 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 856 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 854 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Lubuskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Zielonej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 853 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 851 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "O uśmiech dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 848 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 847 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Związku Sybiraków w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 846 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 845 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód-Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 844 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitem zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 843 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia "Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 841 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 840 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 839 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ODRA-NIEMEN we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 838 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 837 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Świat na Tak" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 836 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego" w Częstochowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 835 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Bursa - Puławy" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 834 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Klub Sportowy "Błękitni" Dobiegniew w Dobiegniewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 833 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 832 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Warmińsko - Mazurskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Olsztynie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 831 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Bliżej Polski" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 829 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu "PADWA" w Zamościu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 828 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Ludowo - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Biebrza" Lipsk w Lipsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 827 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Zamojskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 826 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Edukacja i Przyszłość" w Białej Podlaskiej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 825 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 824 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 822 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 821 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 820 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Polonia-Ruthenia" w Ząbkach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 819 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Polonia-Ruthenia" w Ząbkach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 817 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 816 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Nowoczesna Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 815 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Nowoczesna Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 814 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Nowoczesna Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 813 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Edukacja dla Demokracji" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 812 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ODRA-NIEMEN we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 811 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia "Fundacji - Międzynarodowy Instytut Edukacji" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 810 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 809 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 808 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 807 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 806 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 805 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Nasza Gmina" w Dulczy Małej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 804 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 803 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 802 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 690 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 801 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Polskie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 800 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 799 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 798 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 797 31 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 796 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 795 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 793 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 792 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 791 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 698 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 790 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 789 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Kresy - Syberia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 788 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Polonia-Ruthenia w Ząbkach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 787 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Kresy - Syberia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 786 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji TERRA HUMANA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 783 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 782 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 781 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "ZACHEUSZ" w Ełku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 780 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 779 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 778 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 777 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 776 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 775 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 774 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Dobrzyńsko-Kujawskiemu Towarzystwu Kulturalnemu we Włocławku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 773 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 772 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 771 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 770 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kaszubski Zespół Folklorystyczny KREBANE w Brusach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 769 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Klub Twórczości Różnej "COŚ INNEGO" we Wrześni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 768 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji TERRA HUMANA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 767 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddziałowi w Mrągowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 765 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "CZEREMOSZ" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 764 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 763 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 762 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Złotnickiemu Zespołowi Górali Czadeckich Dolina Nowego Sołońca w Żarach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 761 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "OJCOWIZNA" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 760 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 690 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 759 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 758 16 marca 2011 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Muzeum w Szczytnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 757 16 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji TERRA HUMANA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 756 16 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Muzeum w Szczytnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 755 16 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 754 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 752 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Polesia Zarządowi Krajowemu w Gorzowie Wielkopolskim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 751 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 750 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Polska-Haiti w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 749 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 747 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji BLIŻEJ POLSKI w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 746 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód-Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 745 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód-Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 744 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 698 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 743 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 697 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 742 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Szkoła Liderów w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 741 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Emigracji Polskiej w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 740 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 739 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 737 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 736 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 735 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji TERRA HUMANA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 734 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Europejskiemu Domowi Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 733 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Szkoła Liderów w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 732 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ODRA-NIEMEN we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 731 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ODRA-NIEMEN we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 730 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ODRA-NIEMEN we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 727 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Towarzystwu Polsko-Niemieckiemu w Zielonej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 725 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 723 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 722 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 721 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Polonia-Ruthenia w Ząbkach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 719 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 718 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 715 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków Zarządowi Głównemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 714 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 690 Prezydium Senatu z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 713 4 marca
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 712 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu ODRA-NIEMEN we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 711 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 710 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Muzycznemu BRZMIENIA w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 709 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Suecia Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 708 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Małopolskiemu Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 707 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wschodniej Fundacji Kultury "AKCENT" w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 706 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Wolność i Demokracja w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 704 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Polonia Restituta w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 703 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji ARTGARD - Art Guard Foundation w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 702 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 701 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 700 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 699 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 698 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 697 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 696 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Akademii Trzeciego Wieku Przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 695 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 694 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 693 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 691 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Akademia Mediów w Cieszynie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 690 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 689 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 688 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Bliżej Polski w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 687 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 686 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 685 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Emigracji Polskiej w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 684 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 683 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 682 9 lutego
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 680 26 stycznia
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 679 26 stycznia
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 678 26 stycznia
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Bursa - Puławy" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 677 26 stycznia
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 676 26 stycznia
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży w Policach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 674 26 stycznia
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "SERCE DZIECIOM" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 673 26 stycznia
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji BLIŻEJ POLSKI w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 672 26 stycznia
2011 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w Sokółce zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
Uchwała nr 670 15 grudnia
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 519 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 669 15 grudnia
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 525 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 668 15 grudnia
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 482 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 667 23 listopada
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 482 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 666 17 listopada
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 534 Prezydium Senatu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 665 17 listopada
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 664 3 listopada
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 663 3 listopada
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 483 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 662 3 listopada
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 482 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 661 21 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 660 21 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia CARITAS POLSKA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 659 21 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 422 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 658 21 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 434 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 657 21 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 656 13 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 533 Prezydium Senatu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 655 13 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu uchylająca uchwałę nr 596 Prezydium Senatu z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 653 13 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu uchylająca uchwałę nr 546 Prezydium Senatu z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 652 13 października
2010 r.
Uchwała Prezydium Senatu uchylająca uchwałę nr 529 Prezydium Senatu z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 651 22 lipca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddziałowi w Mrągowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 650 22 lipca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku
Uchwała nr 649 8 lipca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 482 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 648 8 lipca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Rapperswilskiemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 647 8 lipca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 422 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 645 8 lipca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 644 2 lipca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 422 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 643 26 maja 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 482 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 642 26 maja 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 641 26 maja 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Ełckiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Biała Lilia" w Ełku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 637 29 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 636 29 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 635 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza w Otmuchowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 634 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 633 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 632 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 631 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 482 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 629 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 628 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin "RAZEM" w Zabrzu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 627 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 624 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 623 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Nasza Gmina" w Dulczy Małej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 622 8 kwietnia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Edukacja i Przyszłość" w Białej Podlaskiej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 621 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 434 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 620 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 618 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 617 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 616 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Społeczno - Kulturalnemu w Bełchatowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 615 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Inicjatyw Wychowawczych w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 614 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 613 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 612 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu "PADWA" w Zamościu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 611 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Warmińsko - Mazurskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Olsztynie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 610 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 609 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Bursa Puławy" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 608 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Edukacja i Przyszłość" w Białej Podlaskiej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 607 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "MOTOR" w Przemyślu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 605 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" w Poddębicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 604 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 603 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Terenowemu Oddziałowi Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 602 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Salezjańskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży w Pile zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 601 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin "RAZEM" w Zabrzu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 600 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 599 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "FREYA" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 598 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "FREYA" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 597 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kulturalno - Społecznemu "Mazurska Chata" w Giżycku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 596 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 595 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Grześ" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 594 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Grześ" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 593 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 592 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 591 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 590 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 589 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 588 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 586 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 585 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 584 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 583 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 582 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 581 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 580 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej w Sieprawiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 579 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Promyk" w Marzeninie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 578 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu RACIECHOWICE 2005 w Raciechowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 577 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Autorskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 576 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 575 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 573 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji Świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 572 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 571 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 570 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Towarzystwu Polsko - Niemieckiemu w Zielonej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 569 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód Lubuskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Zielonej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 568 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 566 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Komendzie Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich w Przemyślu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 565 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej w Solcu Kujawskim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 564 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Radzie Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 563 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 562 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 561 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Wszyscy Razem" w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 560 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Ludowo - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Biebrza" Lipsk w Lipsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 559 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 558 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 557 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska Europa Świat w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 556 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 555 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddziałowi Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 552 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Edukacyjnemu "Wiedza Powszechna" w Gdańsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 551 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitem zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 548 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Edukacja i Przyszłość" w Białej Podlaskiej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 545 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Nowoczesna Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 544 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 543 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 542 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 541 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 540 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 539 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 538 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 536 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 535 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Nasza Gmina" w Dulczy Małej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 534 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 533 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie w zlecenia Stowarzyszeniu Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 532 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Polskie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 531 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 527 26 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 526 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 455 Prezydium Senatu z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 525 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 524 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy ze Wschodem "MEMORAMUS" w Poznaniu, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami, za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 523 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Muzycznemu "Brzmienia" w Poznaniu, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami, za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 522 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym w Radomiu, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami, za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 522 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym w Radomiu, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami, za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 521 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 520 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży w Policach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 519 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami, za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 518 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "SERCE DZIECIOM" w Gdyni, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 517 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 516 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 515 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 514 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 513 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 512 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Tradycji Akademickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 511 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 510 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wschodniej Fundacji Kultury "AKCENT" w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 509 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 508 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Zarządowi Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 507 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Złotnickiemu Zespołowi Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Żarach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 506 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 505 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 504 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 503 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010
Uchwała nr 502 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 501 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 500 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Zacheusz" w Ełku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 499 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Dobrzyńsko - Kujawskiemu Towarzystwu Kulturalnemu we Włocławku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 498 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 497 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej Zarządowi Głównemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 496 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej Zarządowi Głównemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 495 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej Zarządowi Głównemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 494 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej Zarządowi Głównemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 493 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Archiwalnemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 492 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "OJCOWIZNA" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 491 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie w prawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "CZEREMOSZ" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 490 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Zamojskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 489 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitem zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 487 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu sprawie zlecenia Zarządowi Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 486 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 485 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 484 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 422 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 483 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 482 10 marca 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 481 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Warszawskiemu Zespołowi Artystycznemu Vars Cantabile im. Arkadiusza Janaszka w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 480 18 lutego 2010 r. Uchwała sprawie zlecenia Fundacji "Świat na Tak" w Warszawie, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 479 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 434 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 478 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku zmienionej uchwałą nr 454 Prezydium Senatu z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 477 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 476 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej w Kielcach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 475 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej w Kielcach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 474 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Szkoła Liderów w Warszawie, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 473 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Szkoła Liderów w Warszawie, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 472 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 470 18 lutego 2010 r. Uchwała Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 469 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 468 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Podkarpackiej w Rzeszowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 467 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 466 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 465 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 464 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 463 18 lutego 2010 r. Uchwała Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy w Nysie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 462 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków Zarządowi Głównemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 461 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 459 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 457 18 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 422 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku zmienioną uchwałą nr 456 Prezydium Senatu z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 456 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 422 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 455 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 454 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w zmieniająca uchwałę nr 433 Prezydium Senatu z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 453 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji ARTGARD - Art Guard Foundation w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 452 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Kresy-Syberia" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 451 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Nowoczesna Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 450 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Kresy-Syberia" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 449 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Muzycznemu "Brzmienia" w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 448 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Emigracji Polskiej w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 446 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Wolność i Demokracja" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 445 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 444 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 443 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 442 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Polonia Restituta w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 441 4 lutego 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 440 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Muzeum w Szczytnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 440 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Muzeum w Szczytnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 439 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 438 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 437 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r
Uchwała nr 435 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 434 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 433 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 432 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Polskie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 431 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Muzeum w Szczytnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 430 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji św. Wojciecha Adalberta w Gnieźnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 429 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 428 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Europejskiemu Domowi Spotkań Fundacji Nowy Staw w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 427 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 426 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Emigracji Polskiej w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 425 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 424 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 422 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "SEMPER POLONIA" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 421 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 420 13 stycznia 2010 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.
Uchwała nr 419 17 grudnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 199 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 418 2 grudnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 262 Prezydium Senatu z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 417 2 grudnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 403 Prezydium Senatu z dnia 20 października 2009 roku w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 416 2 grudnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 230 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 415 2 grudnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu "Wschód - Zachód" w Płocku zadania polegającego na zakupie środków trwałych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 414 2 grudnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania polegającego na zakupie środków trwałych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 412 19 listopada 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 411 19 listopada 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 230 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 410 19 listopada 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 409 19 listopada 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 408 4 listopada 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 230 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 407 4 listopada 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 192 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 405 20 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania polegającego na zakupie środków trwałych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r..
Uchwała nr 404 20 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 403 20 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 402 7 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 232 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia Prowincji Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 401 7 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 230 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 400 7 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 191 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 399 7 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 398 7 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 191 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 397 7 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 396 7 października 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia fundacji Kresy - Syberia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 391 31 lipca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 390 31 lipca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 230 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 389 31 lipca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 roku
Uchwała nr 383 28 maja 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji ArtGard - Art Guard Foundation w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 382 28 maja 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków Zarządowi Głównemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 380 28 maja 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 204 Prezydium Senatu z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 379 28 maja 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 191 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 378 28 maja 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 377 28 maja 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 376 28 maja 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 375 28 maja 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Małopolskiemu Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 374 21 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 230 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 373 21 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 372 1 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu uchylająca uchwałę nr 226 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 370 1 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Nasza Gmina" w Dulczy Małej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 369 1 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 368 1 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 367 1 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 366 1 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 363 1 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 191 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 362 1 kwietnia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 361 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" w Poddębicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 360 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Młoda Europa" w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 359 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Terenowemu Oddziałowi Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 358 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "FREYA" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 357 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "RACIECHOWICE 2005" w Raciechowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 356 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Komendzie Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich Związku Harcerstwa Polskiego w Przemyślu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 355 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Komendzie Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Solcu Kujawskim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 354 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 353 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PRO UNO" przy Szkole Podstawowej w Nysie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 352 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Nasza Gmina" w Dulczy Małej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 351 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Barwy Tęczy" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 350 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Społeczno - Kulturalnemu w Bełchatowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 349 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Towarzystwu Polsko - Niemieckiemu w Zielonej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 347 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 346 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" w Lipniku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 345 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddziałowi w Bytomiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 343 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitem zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 342 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 340 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 339 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 338 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 337 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 336 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w Sokółce zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 334 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 333 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 332 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 328 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 327 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 326 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PROMYK w Marzeninie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 325 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" w Lipniku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 322 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 321 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 319 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Komendzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 317 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 316 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Autorskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 314 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 312 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 310 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 309 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Grześ" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 308 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Grześ" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 307 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 306 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 305 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "PARAFIADA" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 304 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Związku Sybiraków w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 301 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Edukacyjnemu "Wiedza Powszechna" w Gdańsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 300 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Komendzie Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 298 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Radzie Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 294 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 291 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 290 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 289 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 288 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Klub Sportowy "Błękitni" w Dobiegniewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 287 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Bursa-Puławy" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 286 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Ludowo-Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Biebrza" w Lipsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 285 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie "KRESY" w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 284 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 283 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Nowoczesna Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 282 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Historycznemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 281 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 278 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Domowi Zakonnemu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 277 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 275 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 274 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 192 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 273 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 191 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 272 19 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 270 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 269 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Archiwum Emigracji Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 268 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Archiwum Emigracji Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 267 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Światowej Radzie Badań nad Polonią w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 266 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Światowej Radzie Badań nad Polonią w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 265 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia DOBRZYŃSKO - KUJAWSKIEMU TOWARZYSTWU KULTURALNEMU we Włocławku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 264 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji POLONIA RESTITUTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 263 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 262 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 261 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 260 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddziałowi Miłośników Kołomyi "POKUCIE" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 259 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" w Poddębicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 258 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Kaszubskiemu Zespołowi Folklorystycznemu "KREBANE" w Brusach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 257 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 256 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 255 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 254 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "AVE ARTE" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 253 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Złotnickiemu Zespołowi Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Żarach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 252 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "AVE ARTE" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 251 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 250 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 249 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Teatru Ludowego w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 248 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 247 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 246 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturalnego Kresów Dawnych i Obecnych "OJCOWIZNA" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 245 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "CZEREMOSZ" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 244 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 243 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 242 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 241 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Muzeum w Szczytnie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 240 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 239 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 238 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 237 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 191 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. zmienioną uchwałą nr 212 Prezydium Senatu z dnia 5 lutego 2009 r. oraz uchwałą nr 214 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 236 5 marca 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku, zmienioną uchwałą nr 203 z dnia 5 lutego 2009 roku oraz uchwałą nr 213 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 235 18 lutego 2009 r. Uchwała nr 235 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 234 18 lutego 2009 r. Uchwała Nr 234 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Odnowienia Kościoła w Łopatynie w Otmuchowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 233 18 lutego 2009 r. Uchwała nr 233 Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 230 Prezydium Senatu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 232 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 232 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Prowincji Św. Antoniego i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 231 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 231 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 230 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 230 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 229 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 229 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 228 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 228 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 227 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 227 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 226 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 226 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 225 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 225 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 223 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 223 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 222 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 222 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 221 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 221 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Szkoła Liderów w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 220 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 220 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "PRO POLONIA" w Pułtusku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 218 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 218 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Komendzie Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 214 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 214 Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 191 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. zmienioną uchwałą nr 212 Prezydium Senatu z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 213 11 lutego 2009 r. Uchwała nr 213 Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. zmienioną uchwałą nr 203 Prezydium Senatu z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 212 5 lutego 2009 r. Uchwała Nr 212 Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 191 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 211 5 lutego 2009 r. Uchwała Nr 211 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 210 5 lutego 2009 r. Uchwała Nr 210 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 209 5 lutego 2009 r. Uchwała Nr 209 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 208 5 lutego 2009 r. Uchwała Nr 208 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji Wolność i Demokracja w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 206 5 lutego 2009 r. Uchwała nr 206 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Wschodniej Fundacji Kultury "AKCENT" w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 205 5 lutego 2009 r. Uchwała Nr 205 Prezydium Senatu zmieniająca uchwałę nr 192 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 204 5 lutego 2009 r. Uchwała Nr 204 Prezydium Senatu w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 203 5 lutego 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 203 zmieniająca uchwałę nr 190 Prezydium Senatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 202 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 202 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy ze Wschodem "Memoramus" w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 201 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 201 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Muzycznemu "Brzmienia" w Poznaniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 200 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 200 w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 199 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 199 w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 198 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 198 w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 197 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 197 w sprawie zlecenia Kujawsko - Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 195 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 195 w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 193 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 193 w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 192 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 192 w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 191 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 191 w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 190 28 stycznia 2009 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 190 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.
Uchwała nr 185 20 listopada 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 185 w sprawie zlecenia CARITAS POLSKA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 184 20 listopada 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 184 zmieniająca uchwałę nr 29 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 183 20 listopada 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 183 w sprawie zlecenia Fundacji "Świat na Tak" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 181 20 listopada 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 181 w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 180 20 listopada 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 180 w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 179 20 listopada 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 179 w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 178 20 listopada 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 178 w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 177 20 listopada 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 177 zmieniająca uchwałę nr 24 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 175 30 października 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 175 zmieniająca uchwałę nr 163 Prezydium Senatu z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "PRO-AKADEMIA" w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 174 30 października 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 174 zmieniająca uchwałę nr 41 Prezydium Senatu z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 173 30 października 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 173 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 172 15 października 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu Nr 172 zmieniająca uchwałę nr 41 Prezydium Senatu z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 171 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 171 w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 170 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 170 w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Diabły" w Miłosławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 169 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 169 w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 168 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 168 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu RACIECHOWICE 2005 w Raciechowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 167 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 167 w sprawie zlecenia Fundacji "Młoda Europa" w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 166 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 166 w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Społeczno - Kulturalnemu w Bełchatowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 165 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 165 w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" w Lipniku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r./TD>
Uchwała nr 164 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 164 w sprawie zlecenia Fundacji "Młoda Europa" w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 163 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 163 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 162 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 162 w sprawie zlecenia Małopolskiemu Centrum Edukacji MEC w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 161 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 161 z dnia zmieniająca uchwałę nr 24 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 160 25 września 2008 r. Uchwała Prezydium Senatu nr 160 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zlecenia Autorskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 159 16 września 2008 r. Uchwała uchylająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddziałowi Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 158 16 września 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 157 16 września 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 156 16 września 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 24 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 155 6 sierpnia 2008 r. Uchwała w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 roku
Uchwała nr 154 6 sierpnia 2008 r. Uchwała w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009 - 2011
Uchwała nr 153 6 sierpnia 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 25 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 151 24 lipca 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 27 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 150 24 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 149 24 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 148 24 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Małopolskiemu Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 147 10 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 146 10 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddziałowi w Przemyślu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 145 10 lipca 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 24 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 144 10 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Bursa - Puławy" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 143 10 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 142 10 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 141 10 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 138 10 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddziałowi Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 137 10 lipca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 136 25 czerwca 2008 r. Uchwała uchylająca uchwałę nr 39 Prezydium Senatu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecenia Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy" w Mszanie Dolnej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 135 25 czerwca 2008 r. Uchwała uchylająca uchwałę nr 67 Prezydium Senatu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Willa Decjusza" w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 134 25 czerwca 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 29 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 133 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 132 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 129 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji "ZORZA" w Poddębicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 128 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji "ZORZA" w Poddębicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 127 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Salezjańskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży w Pile zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 126 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 125 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 124 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Europejskiemu Domowi Spotkań Fundacji "Nowy Staw" w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 123 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Dzieciakom z Ukrainy" w Celestynowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 122 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Bytomiu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 121 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Potrzebujących "Pogodne Życie" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 120 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Grześ" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 119 25 czerwca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Radzie Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 118 15 maja 2008 r. Uchwała uchylająca uchwałę nr 61 Prezydium Senatu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 117 15 maja 2008 r. Uchwała uchylająca uchwałę nr 60 Prezydium Senatu z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 116 15 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 115 15 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Odnowienia Kościoła w Łopatynie w Otmuchowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 114 15 maja 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 41 Prezydium Senatu z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 113 15 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Prowincji Świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 112 15 maja 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 23 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 111 15 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "CZEREMOSZ" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 110 15 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 109 15 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "CZEREMOSZ" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 108 15 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "CZEREMOSZ" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 107 15 maja 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 24 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 106 15 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Dobrzyńsko - Kujawskiemu Towarzystwu Kulturalnemu we Włocławku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 105 7 maja 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 52 Prezydium Senatu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 104 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 103 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 102 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "OJCOWIZNA" w Węgorzewie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 101 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 100 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskiemu Zarząd Główny w Gdańsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 97 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 96 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 95 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód - Zachód w Płocku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 94 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 93 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 92 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Złotnickiemu Zespołowi Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Złotniku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 91 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 90 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 88 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 87 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PROMYK" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 86 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia CARITAS POLSKA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 84 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu Edukacyjnemu "Wiedza Powszechna" w Gdańsku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 83 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 82 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej - International Chamber Music Workshop Association" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 81 7 maja 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Sokołowskiemu Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu w Sokołowie Podlaskim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 80 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 79 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Brodnickiemu Stowarzyszeniu Oświatowemu w Brodnicy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 78 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 77 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 76 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 75 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 74 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 73 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 71 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Głównej Kwaterze w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 70 24 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 68 11 kwietnia 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 41 Prezydium Senatu z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r./TD>
Uchwała nr 67 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Willa Decjusza" w Krakowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 66 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 65 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 64 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Wileńszczyzna" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 63 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "PRO - AKADEMIA" w Łodzi zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 62 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 61 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 60 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Centrum Twórczości Narodowej" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 59 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 58 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Młoda Europa" w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 57 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Wschodniej Fundacji Kultury "AKCENT" w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 56 11 kwietnia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 54 28 marca 2008 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 24 Prezydium Senatu z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 53 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 52 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 51 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 50 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 49 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 48 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 47 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 46 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 45 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Polonia Restituta" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 44 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 43 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 42 28 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 41 18 marca 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 40 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Promyk" w Marzeninie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 39 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Centrum Współpracy Europejskiej "Młodzi Europejczycy" w Mszanie Dolnej zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 36 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Kaszubskiemu Zespołowi Folklorystycznemu KREBANE w Brusach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 35 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 34 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 33 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 32 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Potrzebujących "Pogodne Życie" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 31 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom" w Gdyni zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 30 26 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
Uchwała nr 29 21 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 28 21 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Semper Polonia w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r..
Uchwała nr 27 21 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 26 21 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 25 21 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 24 21 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 23 21 lutego 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 22 16 stycznia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 21 16 stycznia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Wileńszczyzna w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 20 16 stycznia 2008 r. Uchwała w sprawie lecenia Fundacji "Młoda Europa" w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 19 16 stycznia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 17 16 stycznia 2008 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r.
Uchwała nr 12 28 listopada 2007 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.
Uchwała nr 11 28 listopada 2007 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.
Uchwała nr 10 28 listopada 2007 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Oświata Polska za Granicą w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.
Uchwała nr 8 28 listopada 2007 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.
Uchwała nr 7 28 listopada 2007 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 278 Prezydium Senatu z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.
Uchwała nr 6 28 listopada 2007 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.
Uchwała nr 5 28 listopada 2007 r. Uchwała w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.
Uchwała nr 4 28 listopada 2007 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 306 Prezydium Senatu z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie zlecenia Oddziałowi Warszawskiemu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie zadania o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.

VI kadencja
V kadencja
IV kadencja