X Zjazd Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Krajów Europejskich MIDAS, Wilno, 7-8 maja 2010 roku

7-8 maja 2010 r. senator Barbara Borys-Damięcka uczestniczyła w X jubileuszowym Zjeździe Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Krajów Europejskich MIDAS.

Zjazd Stowarzyszenia, zrzeszającego 30 dzienników mniejszości narodowych wydawanych w krajach Unii Europejskiej, odbył się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Organizatorem tegorocznego Zjazdu był dziennik polskojęzyczny wydawany na Litwie "Kurier Wileński".

Senator Barbara Borys-Damięcka przedstawiła relacje polskiego parlamentu z diasporą. Opowiedziała o roli Senatu, który jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, w kontaktach z diasporą. W swoim przemówieniu wiele uwagi poświęciła opiece Senatu nad Polakami na Litwie. Wśród delegatów i gości Zjazdu obecni byli: Waldemar Tomaszewski deputowany do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Jarosław Narkiewicz poseł na Sejm RL z ramienia AWPL, Michał Mackiewicz poseł na Sejm RL prezes Związku Polaków na Litwie, Renata Cytacka sekretarz Rady Samorządu rejonu wileńskiego oraz Zdzisław Palewicz mer rejonu solecznickiego. Przedstawiciele polskiej mniejszości mówili o historii i obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków na Litwie, wiele uwagi poświecili kondycji szkolnictwa mniejszości narodowych w tym kraju.

Podczas tegorocznego Zjazdu MIDAS-u dyskutowano m.in. o ochronie praw mniejszości narodowych w Europie oraz subsydiowaniu prasy.

W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele mediów mniejszości narodowych z Finlandii, Rumunii, Słowacji, Czech, Łotwy, Danii, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii.