Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Marka Trzcińskiego,
VII kadencja

  • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy Wielunia, ale także zaplanowanego remontu obwodnicy Zduńskiej Woli oraz budowy łącznika pomiędzy węzłem planowanej drogi S8 w Marzeninie a drogą krajową nr 12/14 (odpowiedź).
  • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie konkursów przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego (odpowiedź).
  • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi krajowej nr 12 i 14 (odpowiedź).
  • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ograniczenia listy leków dostępnych dla pacjenta w ambulansach medycznych (odpowiedź).
  • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie cen energii (odpowiedź).
  • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie baz danych potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku kostnego i krwi pępowinowej (odpowiedź).
  • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wspierania polskich akcji charytatywnych w formie smsów (odpowiedź).
  • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie chorych na łuszczycę (odpowiedź).
  • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie komunikacji kolejowej (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wprowadzenia możliwości powszechnego i legalnego udostępniania dzieł osieroconych w formie innej niż licencja (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie reformy w systemie oświaty (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy o hipotece i księgach wieczystych (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie systemu elektronicznego poboru myta (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie pomocy społecznej (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie waloryzacji świadczeń rent odroczonych (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ulgi meldunkowej (odpowiedź).
  • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie dostępu do informacji publicznych (odpowiedź).
  • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działalności organów administracyjnych (odpowiedź).
  • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153 poz. 1227) (odpowiedź).
  • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania matematyki (odpowiedź).
  • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie podatku reprograficznego (odpowiedź).
  • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (odpowiedź.
  • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużającego się rozpoznawania wniosków przez ZUS (odpowiedź).
  • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kosztów uzyskania przychodu na gruncie podatku od osób prawnych (odpowiedź).
  • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie skarg na działalność pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (odpowiedź).
  • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie alternatywnych dróg pozyskiwania środków finansowych na zabezpieczenie inwestycji (odpowiedź).
  • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie stref płatnego parkowania. (odpowiedź)
  • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wspólnot mieszkaniowych (odpowiedź).
  • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie możliwości uruchomienia większej liczby i bardziej dogodnych połączeń na trasie Wrocław - Warszawa, Łódź - Szczecin oraz możliwości zwiększenia w najbliższym czasie nakładów finansowych na uruchomienie nowych połączeń obsługujących Sieradz i Zduńską Wolę (odpowiedź).
  • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zwolnień od opłat abonamentowych za RTV (odpowiedź).
  • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (odpowiedź).
  • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń alimentacyjnych (odpowiedź).
  • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie weryfikowania rzetelności złożonych przez prokuratorów oświadczeń majątkowych (odpowiedź).
  • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sądownictwa (odpowiedź).
  • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zaśmieconych lasów (odpowiedź).
  • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie inwestorów zagranicznych (odpowiedź).
  • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie terapii i leków przeciwnowotworowych (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zabezpieczenia finansowego dla rodzin starających się o uzyskanie prawa do opieki zastępczej, spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem, jak również dla zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych, wielodzietnych i specjalistycznych (odpowiedź).
  • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie refundacji leków (odpowiedź).
  • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pomocy pieniężnej i organizacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (odpowiedź).
  • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kontroli nieuczciwych pracowników i pracodawców (odpowiedź).
  • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (odpowiedź).
  • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie nowelizacja kodeksu cywilnego (odpowiedź).
  • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ratownictwa medycznego (odpowiedź).
  • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie upowszechnienia międzynarodowego systemu ICE (odpowiedź).
  • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wzrostu wartości zadłużenia zagranicznych odbiorców (odpowiedź).
  • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie statusu nauczycieli (odpowiedź).
  • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie wyroku sądowego w sprawie skarbowej (odpowiedź).
  • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wyroku sądowego w sprawie skarbowej (odpowiedź).
  • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie szkodliwości palenia papierosów (odpowiedź).
  • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie sprzedaży dokonywanej przy wykorzystaniu internetu (odpowiedź).
  • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie poronień (odpowiedź).
  • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie konkursów, w których zostali wyłonieni świadczeniodawcy w zakresie ratownictwa medycznego (odpowiedź).
  • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie zależności pomiędzy osobami pełniącymi funkcję "asesorów" oceniających wnioski o dotacje unijne w ramach regionalnych programów operacyjnych a firmami doradczymi przygotowującymi wnioski (odpowiedź).
  • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia pomocy państwa dla firmy Lenovo (odpowiedź).
  • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie zorganizowania ogólnopolskiej uroczystej inauguracji roku szkolnego 2009/2010 w Kleszczowie (odpowiedź).
  • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra, członka Rady Ministrów Michała Boniego w sprawie zasadności uznawania przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kobiet, które przebyły raka piersi, za osoby zdolne do pracy (odpowiedź), (odpowiedź1).
  • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia środków w planie finansowym PEFRON, przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym (odpowiedź).
  • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra M. Boniego w sprawie świadczeń dla kobiet w ciąży (odpowiedź).
  • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie możliwości lokalizacji tak zwanego węzła multimodalnego na terenie istniejącego węzła PKP Zduńska Wola Karsznice (odpowiedź).
  • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przewidywanych zmian w obszarze PKP węzeł Zduńska Wola Karsznice oraz ich uzasadnienia ekonomicznego (odpowiedź).
  • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przywrócenia połączenia pociągów dalekobieżnych pomiędzy Katowicami i Gdynią przez Tarnowskie Góry, Chorzew, Siemkowice, Zduńską Wolę, Ponętów, Inowrocław oraz wprowadzenia pociągów na linii Katowice - Zduńska Wola - Toruń (odpowiedź).
  • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (odpowiedź).
  • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zasad funkcjonowania obwodów łowieckich (odpowiedź).
  • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zagadnień związanych z prawem pracy (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie wprowadzenia możliwości wyboru przedmiotów i ich wykładowców w szkołach (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie pokrycia kosztów przejazdów chorego dziecka na zabiegi do Warszawy i z powrotem (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie nowelizacji kodeksu pracy (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie długości roku szkolnego w placówkach oświatowych, w których organizuje się egzaminy dojrzałości (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli (odpowiedź).
  • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kobiet, które zwyciężyły walkę z rakiem piersi (odpowiedź).