Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie węzła autostradowego "Tuszyn" (odpowiedź)..
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie podwyżek opłaty za miejsce w przedszkolu (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie organizowania egzaminu maturalnego(odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie składu Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie lekcji WF(odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na rehabilitację najmłodszych dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w województwie łódzkim (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów w sprawie skarg dotyczących pożyczek oferowanych za pośrednictwem SMS-ów (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do rzecznika ubezpieczonych w sprawie skarg na ubezpieczycieli (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie utylizacji termometrów rtęciowych (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie papierowej przez 50 lat (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powszechnego szczepienia przeciw pneumokokom (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ulgi internetowej (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie przygotowań do ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie systemu świadczenia nocnej i weekendowej opieki zdrowotnej (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie programów edukacyjnych promujących recykling (odpowiedź)
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie osób chorych na cukrzycę (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zakupu sprzętu medycznego do badania przeznabłonowej różnicy potencjałów w nosie (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu w sprawie występowania niepożądanych działań leków (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu z zastosowaniem kas rejestrujących (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego w części dotyczącej ochrony zdrowia i szpitali (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie konieczności zwrotu bonifikaty po wykupie lokalu komunalnego przez dotychczasowego najemcę (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie finansowania praktyk zawodowych dla osób bezrobotnych, które ukończyły studia podyplomowe dofinansowywane przez powiatowe urzędy pracy (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie próbnych matur z matematyki (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie unormowań prawnych dotyczących wykonywania zawodu ratownika medycznego (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie braku regulacji prawnych określających obrót bronią i sprzętem wojskowym do celów artystycznych (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie spłat zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie sytuacji placówek wychowania pozaszkolnego w związku z planami przekształcenia ich w instytucje kultury, którymi będzie w przyszłości zarządzało Ministerstwo Kultury (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ulgi meldunkowej (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie braku klimatyzowanych pomieszczeń w szpitalach (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (odpowiedź) w sprawie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z 1933 r.
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przesyłania faktur przez podmioty gospodarcze (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu w sprawie ośrodków realizujących świadczenia w zakresie kompleksowej diagnozy i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie kontroli farmaceutycznej (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu TVP SA w sprawie letniej ramówki (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wymuszania podpisania weksli przez pracowników (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie oddziałów intensywnej opieki medycznej (odpowiedź).

 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zabytkowych pałaców i dworków (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leków na hemofilię (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Krwi w sprawie zakazu pobierania krwi w stacjach krwiodawstwa od obcokrajowców (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zakupu urządzeń do wykonywania badań rentgenowskich (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie profesjonalnej opieki długoterminowej (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji pacjentów w zakładach opiekuńczo-leczniczych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kontroli żywności (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie unijnych dofinansowań na prowadzenie działalności gospodarczej (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia regulującego możliwość wykonywania badań cytologicznych w Polsce (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku VAT od darowanej żywności (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie finansowania kursów prawa jazdy przez urzędy pracy (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury wydawania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji w sprawie kradzieży dowodów osobistych (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie preparatów zielarskich, które mogą być sprzedawane poza aptekami (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wniosków o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego, likwidacji barier i turnusów rehabilitacyjnych (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zabawek (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie możliwości zwolnienia z podatku VAT esemesów dla organizacji charytatywnych (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia zakupu większej liczby specjalistycznych karetek (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej - PET (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie programu telewizyjnego "Pegaz" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie próbnej matury z matematyki (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obowiązku rejestracji groźnych ras psów przez ich właścicieli (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie podziału środków przeznaczonych przez NFZ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie zaburzeń w rozwoju mowy u dzieci (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji przez NFZ insuliny analogowej dla osób chorych na cukrzycę (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie pobierania opłat za korzystanie ze świetlicy, sali informatycznej czy też biblioteki szkolnej (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie możliwości tłumaczenia części programów informacyjnych na język migowy (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadectw pracy (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie quadów (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Łódzkiego Klubu Sportowego (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie utraty uprawnień studenckich w momencie złożenia pracy magisterskiej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie pośmiertnego awansu dla kapitana Stanisława Sojczyńskiego, pseudonim "Warszyc" (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie udogodnień dla osób głuchych i niedosłyszących (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu w sprawie rehabilitacji (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do dyrektora generalnego Poczty Polskiej (odpowiedź) w sprawie przelewania pieniędzy na konta fundacji, organizacji pożytku publicznego itp.
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) w sprawie Rejonowej Bazy Materiałowej (3 RBM).
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przewożenia apteczki pierwszej pomocy w samochodach prywatnych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie chorych na AMD (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zaprzestania produkcji leków cardonit i molsidomina (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie oddawana głosów w wyborach przez osoby niewidome i niedowidzące (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zwolnione z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w nawiązaniu do oświadczenia senatorskiego w sprawie konsekwencji podatkowych refundacji z tytułu wymiany okien (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stopy cukrzycowej (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie badań gotowości szkolnej pięciolatków (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie windykacji należności (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Policealnej Szkoły Opiekunów Medycznych (odpowiedź).>

 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wymiany prawa jazdy wydanego na czas określony (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wprowadzenia reform w systemie strzeleckich szkoleń policjantów (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie badań technicznych pojazdów (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie wykorzystywania karetek systemowych (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: spraw wewnętrznych (odpowiedź) i finansów (odpowiedź2) w sprawie parkingów depozytowych.
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie funkcjonowania i rozwoju łódzkiej onkologii (odpowiedź), (odpowiedź1).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie uwag i postulatów zgłoszonych przez dyrektorów szpitali klinicznych z województwa łódzkiego (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozszerzenia badań w ramach programów profilaktycznych dotyczących schorzeń onkologicznych (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie gruźlicy (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie diagnozowania i leczenia HCV (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie diagnozowania i leczenia HCV (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP Intercity w sprawie rozkładu jazdy pociągów na stacji Łódź Żabieniec (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 16 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rozkładu jazdy pociągów na stacji Łódź Żabieniec (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zakładów medycyny sądowej (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zakładów medycyny sądowej (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w spawie znaczka z okazji jubileuszu PCK (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa NBP w sprawie monety z okazji jubileuszu PCK (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich w sprawie osób mieszkających w budynkach, które w przeszłości stanowiły zasób komunalny miast (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do spraw wewnętrznych w sprawie egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykorzystywania przez banki różnic między kursami walut (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane ministra infrastruktury w sprawie biletów kolejowych (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu PKP w sprawie biletów kolejowych (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu PKP Intercity SA w sprawie biletów kolejowych (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie polepszenia wyposażenia jednostki SPAT w Łodzi (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie oddłużenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Łodzi (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Łodzi (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie trudnej sytuacji rodziców i ich dzieci w przypadku rozwodu małżeństw, w których jedno z rodziców jest obywatelem Republiki Federalnej Niemiec (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sklepów z tak zwanymi dopalaczami (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z zabezpieczeniem cmentarza żydowskiego w ramach środków przeznaczonych na projekt "Łódzki Tramwaj Regionalny" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Regionalnego Ośrodka Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie projektu "Budowa i wyposażenie Europejskiego Centrum Badań Makromolekularnych i Diagnostycznych w Łodzi" (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie projektu komunikacyjnego: Łódzki Tramwaj Regionalny (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie zakładania nowych okien w lokalach komunalnych (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie składek wpłacanych przez ubezpieczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w MSWiA w sprawie porozumienia zawartego pomiędzy komendantem wojewódzkim Policji w Łodzi a organizacją związkową NSZZ Policjantów województwa łódzkiego (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie form przeprowadzania egzaminu zawodowego w szkołach technicznych i zawodowych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zamykanych na noc poczekalni i kas dworcowych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP SA w sprawie zamykanych na noc poczekalni i kas dworcowych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie stanu dworców kolejowych w Łodzi (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP SA w sprawie stanu dworców kolejowych w Łodzi (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie odpłatności za korzystanie z nieruchomości w celach komunikacyjnych.
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie Centralnego Szpitala Weteranów (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Centralnego Szpitala Weteranów (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie Centralnego Szpitala Weteranów (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD) Akademii Medycznej w Łodzi (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie uzyskania zgody na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości na instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom nieruchomości na ich wniosek (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2009 (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie budowy budynku na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu PKP SA w sprawie połączenia kolejowego w systemie InterCity Łodzi z Wrocławiem i Warszawą (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie połączenia kolejowego w systemie InterCity Łodzi z Wrocławiem i Warszawą (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sądów rejonowych w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie rejestracji stowarzyszeń (odpowiedź), (odpowiedź1).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie likwidacji dwujęzycznych matur (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zmiany przepisów dotyczących miejsc postojowych dla inwalidów (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w sprawie przekazania samorządom środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie Ochotniczych Hufców Pracy (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie modernizacji kompleksu 8156 przy ulicy 6 Sierpnia 92 w Łodzi (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie utworzenia centralnych ośrodków przygotowań zawodników do imprez sportowych (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie pracowników w Łódzkich Zakładach Energetycznych - ŁZE Teren i ŁZE Miasto (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki sprawie Instytutu Barwników i Produktów Organicznych w Łodzi i Zgierzu (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie przedstawionej przez zrzeszenie podmiotów prowadzących na rzecz państwa parkingi strzeżone w trybie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 sierpnia 2008 r. (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Rady NFZ w sprawie wybudowania nowego wjazdu do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP SA i przewodniczącego KRRiT (odpowiedź) w sprawie łódzkiego oddziału TVP.
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie diety związanej z podróżą służbową (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie lokalizacji węzła naukowo-badawczego.
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wprowadzenia obowiązkowego elektronicznego oznakowania psów (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie braku właściwych urządzeń nawigacyjnych w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 17. posiedzenie Senatu, 6 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozliczania szpitali za wykonane usługi medyczne (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planów resortu zdrowia związanych z reformą Narodowego Funduszu Zdrowia (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie wykorzystania lotniska w Łasku do celów cywilnych (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie praktyk, jakie banki stosują wobec swoich klientów (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do GIODO (odpowiedź) i RPO w sprawie publikowania w trakcie procesu rekrutacji danych osobowych na stronach urzędów administracji publicznej (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanej likwidacji Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy w sprawie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie tradycyjnych leków roślinnych (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie wysokości dofinansowania na 2008 r., jakiego Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieliło Polskiemu Związkowi Karate, Polskiemu Związkowi Karate Tradycyjnego oraz Polskiemu Związkowi Karate Fudokan (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie ośrodków hodowli koni - stad ogierów i stadnin koni (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie możliwości wystąpienia po 1 lipca 2008 r. problemów z rozliczeniem zrealizowanych świadczeń zdrowotnych (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie umieszczenia leku Myozyme na liście leków refundowanych (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie modernizacji Klubu Garnizonowego w Łodzi (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego KRRiT (odpowiedź) oraz prezesa zarządu TVP (odpowiedź) w sprawie transmisji EURO 2008.
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie obiektów w kompleksie wojskowym nr 8156 (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie tak zwanych "kompanii polowych" (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie ruchu granicznego między Polską i Ukrainą (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie wspólne z innymi senatorami, skierowane do ministrów: skarbu (odpowiedź) i rolnictwa (odpowiedź). w sprawie Cukrowni Leśmierz SA.
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie Centrum Szkolenia Służb Medycznych w Łodzi (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie projektów realizowanych w resorcie (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie tras kolejowych (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pomocy dla Polaków i Polonii w krajach Unii Europejskiej (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie funkcjonowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie e-learningu (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie Zespółu Szkół Plastycznych w Łodzi (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji materialnej lekarzy rezydentów w szpitalach województwa łódzkiego (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa KRRiT w sprawie sytuacji Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej w Łodzi (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie rozporządzenia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (odpowiedź).
 • 1. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie ZOZ MSWiA w Łodzi (odpowiedź).