Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Stanisława Koguta,
VII kadencja

 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy w Zwierzynie odpowiedź) .
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie fundacji działającej w małopolskich Stróżach odpowiedź) .
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu dróg i autostradodpowiedź) .
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakupu składów Pendolino przez PKP Intercity(odpowiedź 1 odpowiedź) .
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kontraktu z firmą chińską na budowę autostrady na odcinku Łódź - Warszawa (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebiegu konkursu na stanowisko prezesa PKP SA (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na kolei (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka w sprawie projektu uchwały o uczczeniu postaci i dokonań błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego (druk nr 943) (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie rocznicy Powstania Styczniowego (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie opcji walutowych (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów(odpowiedź) oraz do sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Julii Pitery w sprawie zaplecza eksperckiego w zakresie kolejnictwa (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kolei (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie środków unijnych przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie współpracy pomiędzy Polską a Chinami (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Regulaminu dla Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA we Wrocławiu (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie planów inwestycyjnych dotyczących modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej i kolejowej (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie regulacji odnoszących się do procesu inwestycyjnego (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie programów dziecięcych (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przeprowadzenia kompleksowej kontroli trybu wyposażenia spółki "Przewozy Regionalne" w mienie niezbędne do realizacji jej zadań (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie powodzi (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sytuacji w Telekomunikacji Kolejowej (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie możliwości odbudowy linii kolejowej Nowy Targ - Trstena przez Podczerwone i Suchą Horę (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wpływu zjawisk atmosferycznych na infrastrukturę (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do marszałka Senatu w sprawie kolei.
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie państwowej szkoły muzycznej w Nowym Sączu (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie PKP (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie w sprawie krzyża.
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie PKP "Przewozy Regionalne" (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie reorganizacji w Polskich Liniach Kolejowych SA (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie PKP Cargo (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie kolei (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie planów likwidacji szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach w krajach arabskich (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Telekomunikacji Kolejowej (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sytuacji w spółce PKP Cargo (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r, oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sytuacji Polskich Linii Lotniczych LOT (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie funkcjonowania spółek kolejowych (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie reorganizacji PKP (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie KZPP Koniecpol SA (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie budowy mostu nad Dunajcem (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie lokatorów budynku kolejowego przy ulicy Służbowej 15 w Łodzi (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie pana Wiktora S.
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do prezydent Warszawy (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pana Ryszarda B.
 • 17. posiedzenie Senatu, 6 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w sprawie pisma wójta gminy Nawojowa (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie ochrony życia dziecka poczętego (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie państwa Alicji i Czesława W.
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie rozwoju małej energetyki wodnej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie opieki lekarskiej nad sportowcami paraolimpijczykami (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wyposażenia Straży Granicznej (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie utworzenia w Nowym Sączu punktu informacyjnego IPN (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie przekazania na rzecz gminy Korzenna działek ewidencyjnych nr 190/1,18, 249/1, 249/2 i 261/5 o łącznej powierzchni  6,16 ha, położonych w obrębie Miłkowej (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie mieszkań zakładowych PKP (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kwestii poruszanych w piśmie pań Aleksandry D. i Jadwigi K. (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie możliwości powołania delegatury IPN w Nowym Sączu (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie pisma sekretarza oddziału Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP. (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do prezesa NIK w sprawie kontroli procesów przekształceń własnościowych PKP "Przewozy Regionalne" (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra sportu w sprawie Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zaplecza eksperckiego (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Służby Celnej (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie spółki Enion SA (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 28 listopada 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa ZUS w sprawie pana Józefa K. (odpowiedź).