Ostatnia zmiana pliku: 28.11.2006 r.

21. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji

8 i 9 listopada 2006 r. (środa, czwartek)


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. przyjął ustawę z dnia 18 października 2006 r. bez poprawek.
druki sejmowe nr 985, 1021
druki senackie nr 270, 270A
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 317, 938, 938-A
druki senackie nr 269, 269A
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy.
druki sejmowe nr 732, 732-A, 732-B, 509, do druku nr 509, do druku 509, 592, do druku nr 592, 637, do druku nr 637, 718, do druku nr 718, do druku 718, 728, 742, do druku nr 742, do druku 742, 743, do druku nr 743, 747, do druku nr 747, 1055,1055-A
druki senackie nr 285, 285A, 285Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 733, 932, 932-A
druki senackie nr 284, 284A, 284Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 736; 512; do druku nr 512; 744; do druku nr 744; do druku nr 744; do druku nr 744; 978; errata do druku 978, 978-A
druki senackie nr 264, 264A, 264Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 737, 935, 935-A
druki senackie nr 263, 263A, 263Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 731, 1066, do druku nr 1066, 1066-A
druki senackie nr 283, 283A, 283Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 147, do druku nr 147, 296, do druku nr 296, do druku nr 296 i nr 298, 298, do druku nr 298, 298-A, 510, do druku nr 510, do druku nr 510 i nr 511, 511, do druku nr 511, 610, 610-A
druk senacki nr 261, 261A, 261Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. przyjął ustawę z dnia 18 października 2006 r. bez poprawek.
druki sejmowe nr
863, 971, 971-A
druki senackie nr 262, 262A, 262Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 485, 917, 917-A
druki senackie nr 268, 268A, 268B, 268Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2006 r. bez poprawek.
druki sejmowe nr 581, do druku nr 580 i 581, 1036, do druku nr 1036
druki senackie nr 282, 282A, 282Z, 282Z2
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr
484, 979
druki senackie nr 267, 267A, 267B, 267Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr
963, 1010, do druku nr 1010, 1010-A
druki senackie nr 266, 266A, 266B, 266Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
druki sejmowe nr
961, 1035.
druk senacki nr 265, 265A, 265Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. przyjął ustawę z dnia 18 października 2006 r. bez poprawek.
druki sejmowe nr 942, 1049
druki senackie nr 279, 279A, 279B
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

16.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Senat w dniu 9 listopada 2006 r. przeprowadził drugie czytanie projektu uchwały i skierował projekt do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.
druki senackie nr 254, 254S
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

17.

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2006 roku (podczas Prezydencji austriackiej). Senat w dniu 9 listopada 2006 r. zapoznał się z Informacją.
druk senacki nr 256
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Opis posiedzenie w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.