Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  21. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego senatora pierwszej kadencji Józefa Góralczyka
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktów dziesiątego i jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
senator Czesław Rybka
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
senator Jacek Włosowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r.
senator Jacek Włosowicz
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r.
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego pierwszego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Ludwik Zalewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Łuczycki
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Marek Zająkała
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 3Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jerzy Szmit
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Elżbieta Rafalska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 1 9Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 110Sprawozdania Senator Anna Kurska
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 110Dyskusja Senator Andrzej Jaroch
 110Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 110Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 110Dyskusja Senator Anna Kurska
 110Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 110Dyskusja Senator Andrzej Jaroch
 110Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 111  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 113Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
podsekretarz stanu Tomasz Nowakowski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 113Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 113Dyskusja Senator Marian Miłek
 113Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 113Dyskusja Senator Paweł Michalak
 113Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 113Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 113Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 113Dyskusja Senator Paweł Michalak
 113Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 113Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 113Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 113Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski&
9;3
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Ryszard Bender
 211Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 11 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 214Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu
podsekretarz stanu Piotr Stomma
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 214Oświadczenia senatorskie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Janusz Stańczyk
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Urszula Gacek
 215Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Włodzimierz Łyczywek
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Łyczywek
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 216Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 216  Skierowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2006 r. podczas prezydencji austriackiej
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 217Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
Tadeusz Kozek
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Głosowanie nr: 1
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Głosowanie nr: 9
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 2 3  Wniosek formalny o zarządzenie łącznego głosowania nad grupą poprawek
senator Jacek Włosowicz&
9;
 2 3  Przyjęcie wniosku formalnego
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 22
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Głosowanie nr: 40
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Głosowanie nr: 50
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o opłacie skarbowej
Głosowanie nr: 58
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel&
9;
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 65
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 66, 67
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 68
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 2 9  Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mieczysław Augustyn
 2 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 69
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 79
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 211Głosowanie Do kont. pkt. 11 Głosowania
Głosowanie nr: 80, 81, 82
 212  Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Senator Janusz Gałkowski
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 83, 84, 85, 86, 87
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 88
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Głosowanie nr: 107
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 120
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 121
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 122
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Lesław Podkański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jadwiga Rudnicka
 2 Porzadek obrad Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Ewę Tomaszewską i Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Mariana Miłka i Lesława Podkańskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Massalskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Massalskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Berenta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Piotra Boronia i Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Jarosława Chmielewskiego i Andrzeja Mazurkiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert oraz senator Marię Pańczyk-Poździej

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.