Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 254, 254 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów w dniu 28 września 2006 r.

Do reprezentowania wnioskodawców w tej sprawie został upoważniony senator Kazimierz Wiatr.

 

Zmiana Regulaminu Senatu dotyczy zasad przeprowadzania głosowania nad przedstawionymi wnioskami legislacyjnymi. Ma ona na celu wyeliminowanie konieczności ponownego zbierania się stosownej komisji Senatu RP w przypadku niezgłoszenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek i jednoczesnego nieprzyjęcia przez Senat RP jakiejkolwiek poprawki zgłaszanej przez komisje lub senatorów.

Marszałek Senatu w dniu 2 października 2006 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

- Komisji Ustawodawczej.

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 października 2006 r. rozpatrzyły przedstawiony projekt uchwały i wprowadziły do niego poprawkę.

Sprawozdawcą połączonych komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Łyczywek.