Ostatnia zmiana pliku: 24.01.2006 r.

Spis stenogramów posiedzeń komisji VI kadencji
2005 r.

Spis zawiera - numer stenogramu, datę posiedzenia, numer posiedzenia, nazwę komisji,informację czy stenogram jest dostępny w wersji pdf