Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Romana Ludwiczuka,
VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin. (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia środków finansowych Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie działań podjętych przez parlament litewski, dotyczących przyjętej nowelizacji ustawy o szkolnictwie (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umożliwiania dzieciom spełniania obowiązku szkolnego (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie podatku VAT (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie definicji obiektu budowlanego (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie finansowania przedszkoli z budżetu państwa (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu pomocowego dla rolników utrzymujących krowy w małych stadach na obszarach górskich i podgórskich (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie badań mammograficznych (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie opodatkowania znaleźnego (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sytuacji zawodowej pielęgniarek środowiskowych (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie upraw gorczycy (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie czasu oczekiwania na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda w sprawie praktyk absolwenckich (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej dotyczące planowanych przez resort rozwiązań mających na celu uzdrowienie pracy wychowawczej z trudną młodzieżą w polskich szkołach (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej dotyczące dopisania do listy przedmiotów zawodowych zawodu wizażysty (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie dzieci z głęboką dysleksją rozwojową (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie matek wychowujących dzieci niepełnosprawne (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie domów dziecka (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zmiany projektowanych granic obszaru Natura 2000 (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie reformy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie mieszkalnictwa chronionego (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie uzdrowienia sytuacji onkologii w Polsce (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie pedagogów i terapeutów pracujących z osobami upośledzonymi i z zaburzeniami psychicznymi (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie sytuacji w domach pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie prywatyzacji uzdrowisk (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie wsparcia finansowego i prawnego rodzin w przypadku śmierci żołnierza zawodowego (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy w Wałbrzychu (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rejestracji pojazdów sprowadzanych z państw Unii Europejskiej (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedłużających się terminów do wydania odwołania przez organy podatkowe (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie cierpiących na SM (odpowiedź).