Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka
na 24. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!

W związku z napływającymi do mojego biura senatorskiego uwagami od dyrektorów i pracowników domów dziecka, kieruję do Pani prośbę o zwrócenie uwagi na następujący problem.

W Polsce mamy przepełnione wszystkie domy dziecka. W samym powiecie wałbrzyskim, na dzień dzisiejszy, w domach przebywa o około sześćdziesięcioro dzieci więcej, niż jest tam miejsc. W placówkach interwencyjnych, jakimi są np. pogotowia opiekuńcze, sytuacja wygląda jeszcze gorzej, bo aż 50% dzieci jest tam ponad normę. Z tego, co mówią dyrektorzy domów, liczba dzieci czekających na miejsce jest ogromna. Na czterdzieści tysięcy dzieci wychowujących się w Polsce poza rodziną biologiczną aż tysiąc pochodzi z powiatu wałbrzyskiego.

Potrzeby przerastają możliwości instytucji świadczących usługi opiekuńcze. Dzieci śpią w przeludnionych sypialniach, a opiekunowie mają nawet do dwadzieściorga dzieci w grupie zamiast ustawowych dziesięciorga. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że liczba takich dzieci z dnia na dzień narasta, a nie maleje.

Wiem, że jest przygotowywana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która ma pomóc zlikwidować to zjawisko, ale wszystkie środowiska zainteresowane tym problemem czekają już bardzo długo na efekt tych przygotowań, a samorządy przestają już sobie radzić z tą sytuacją.

Proszę więc Panią Minister o odpowiedź, w jaki sposób ministerstwo planuje w jak najkrótszym czasie rozwiązać ten problem.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
senator RP


Spis oświadczeń