Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka
na 27. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!

Z prośbą o interwencję zwrócili się do mnie przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Problem dotyczy dopisania do listy przedmiotów zawodowych zawodu "wizażysta", i to w aspekcie szkolnictwa wyższego, średniego i zasadniczego. Obecnie nie ma podstaw prawnych do prowadzenia w szkołach zawodowych wszystkich szczebli nauki tego przedmiotu oraz osób wykwalifikowanych spełniających wymogi dotyczące nauczyciela zawodu "wizażysta".

Z praktyki, jaką niewątpliwie posiadają członkowie cechu, wynika, że zapotrzebowanie na ten kierunek jest bardzo duże, ale do tej pory edukacja ta odbywa się na zasadzie kursów.

Proszę Panią Minister o odpowiedź, czy istnieje szansa poszerzenia listy przedmiotów zawodowych o zawód: wizażysta.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk


Spis oświadczeń