Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie ze zmienionymi przepisami kodeksu drogowego, aby zarejestrować w Polsce używany pojazd z Unii Europejskiej, od 25 grudnia 2007 r. wymagany jest poprzedni dowód rejestracyjny. Przepisy dyrektywy unijnej określają jednak cechy dokumentu umożliwiającego ponowną rejestrację samochodu. Część państw zamiast poprzedniego dowodu wydaje na przykład karty eksportowe, które zawierają wskazane w dyrektywie elementy. Jednak polscy urzędnicy literalnie stosują prawo i nie rejestrują pojazdów na podstawie innych dokumentów niż dowody rejestracyjne. Powstał bałagan w całej Polsce, bo część urzędów rejestruje pojazdy, część zaś nie.

Ustawodawca, wdrażając unijną dyrektywę, wykreślił przepis umożliwiający rejestrację auta na podstawie innego niż dowód rejestracyjny dokumentu, który potwierdza wcześniejszą rejestrację pojazdu za granicą.

Dyrektywa unijna wprowadza pojęcie świadectwa rejestracji - dokumentu, który poświadcza, że pojazd jest zarejestrowany w państwie członkowskim. W związku z tym, jeżeli przedkładany dokument ma wymagane przez dyrektywę elementy, to powinien być uznany za dowód rejestracyjny.

Zwracam się z pytaniem, czy w takiej sytuacji nie byłoby zasadne, aby ministerstwo wydało stosowne rozporządzenie, które precyzyjnie określi, jakie dokumenty mogą być traktowane tak samo jak dowody rejestracyjne.

Z poważaniem
Roman Ludwiczuk
senator RP

 


Spis oświadczeń