Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!

W październiku otrzymałem pisma od Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wałbrzychu oraz od Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdnicy. Przedstawiciele osób niepełnosprawnych są ogromnie zaniepokojeni zagrożeniami związanymi z reformą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwracam się więc z prośbą o przeanalizowanie przedstawionych przez reprezentacje niepełnosprawnych wątpliwości i zajęcie stanowiska, czy rzeczywiście są one uzasadnione.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk

W załączeniu:

1. Pismo Koła PSOUU w Wałbrzychu.

2. Pismo Koła PSOUU w Świdnicy.

Załączniki dostępne w Biurze Prac Senackich

 


Spis oświadczeń