Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Oświadczenie w sprawie budowy obwodnicy w Wałbrzychu złożyłem już na drugim posiedzeniu Senatu RP VI kadencji. Ani sytuacja prawna, ani stan rzeczywisty tego zadania inwestycyjnego nie uległy od tego momentu zmianie.

Niezależnie od prowadzonych dyskusji, która droga spełnia wymogi drogi obwodnicowej Wałbrzycha, zachodnia czy wschodnia, zaznaczyć należy, że brak kontynuacji tak znacznie zaawansowanego w realizacji zadania nosi znamiona niegospodarności. Układ komunikacyjny miasta Wałbrzycha, czyli drogi krajowe, wojewódzkie i inne, jest dotknięty kryzysem, praktycznie niedrożny. W chwili obecnej zasadne jest znalezienie sposobu sfinalizowania zadania, jakim jest zakończenie jego budowy. Dalsze trwanie tej sytuacji w przyszłości spowoduje konieczność zwiększenia dofinansowania tej inwestycji.

Zakończenie budowy obwodnicy zachodniej Wałbrzycha to obecnie nie tylko problem społeczny, problem mieszkańców tego regionu, to także istotny problem gospodarczy firm prowadzących tam działalność gospodarczą. Głównym zadaniem obwodnicy miało być przejęcie i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, jak również odciążenie Szczawna-Zdroju.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie wszystkich możliwości i podjęcie próby znalezienia formuły prawnej, a także sposobu sfinalizowania tego zadania w nieodległej przyszłości.

Z poważaniem
Roman Ludwiczuk
senator RP


Spis oświadczeń