Ostatnia zmiana pliku: 2.06.2006 r.

3. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJI

21 i 22 grudnia 2005 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury*. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druk sejmowy nr
93
Druk senacki nr 26, 26A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości*. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druk sejmowy nr
118, 139 , 139-A
Druk senacki nr 41, 41A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Senat podjął uchwałę z poprawkami)
druk sejmowy nr 40, 157
Druk senacki nr 47,47A, 47Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (Senat podjął uchwałę z poprawkami)
druk sejmowy nr
138, 156, 156-A
Druk senacki nr 48, 48A, 48Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". (Senat podjął uchwałę z poprawkami)
druk sejmowy nr 94, 164, 164-A
Druk senacki nr 45, 45A, 45B, 45C, 45Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druk sejmowy nr 59, 166
Druk senacki nr 46, 46A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji. ". (Senat podjął uchwałę z poprawkami)
druki sejmowe nr 56, 165 , do druku nr 56, do druku nr 56, do druku nr 56
Druk senacki nr 44, 44A, 44B, 44Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (Senat podjął z poprawkami)
druk sejmowy nr 51, 117, 117-A
Druk senacki nr 29, 29A, 29Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druki sejmowe nr 33, 33-A, 152, 152-A
Druk senacki nr 39, 39A, 39Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Kolejowym. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druk sejmowy nr 31, 150
Druk senacki nr 37, 37A, 37Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druk sejmowy nr 32, 151 , 151-A
Druk senacki nr 38, 38A, 38Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druk sejmowy nr 57, do druku nr 57, 126 , 126-A
Druk senacki nr 36, 36A, 36Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (Senat podjął uchwałę z poprawkami)
druk sejmowy nr 61, 153, 153-A
Druk senacki nr 40, 40A, 40Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druki sejmowe nr 62, do druku nr 62, do druku 62, 109
Druk senacki nr 33, 33A, 33Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druki sejmowe nr 30, do druku nr 30, 101
Druk senacki nr 43, 43A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druki sejmowe nr 48, 114
Druk senacki nr 31, 31A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druki sejmowe nr 66, 112, 112-A
Druk senacki nr 32, 32A, 32Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druki sejmowe nr 63, 123, 123-A
Druk senacki nr 34, 34A, 34B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Senat podjął uchwałę z poprawką)
druk sejmowy nr 65, 148
Druk senacki nr 42, 42A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druk sejmowy nr 64, 124
Druk senacki nr 35, 35A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. (Senat podjął uchwałę bez poprawek)
druki sejmowe nr 52, 95
druk senacki nr 30, 30A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

22.

Debata nad "Programem Legislacyjnym i Programem Pracy Komisji Europejskiej na 2006 r.".
druk sejmowy nr 120
druk senacki nr 28
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

23.

Wybór Wicemarszałka Senatu (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 49
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

24.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (Senat podjął uchwałę)
druki sejmowe nr 25, 43
Druk senacki nr 27
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

25.

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 22
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

26.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 19, 19S
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

27.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego. (Senat podjął uchwałę)
Druk senacki nr 20, 20S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

28.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 21, 21S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

29.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 25, 25S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

30.

Zmiany w składach komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 24
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

 

 

-

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.