UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wyraża zgodę na powołanie

Janusza Kurtyki

na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ