Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  3. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Teresa Hernik
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór wicemarszałka Senatu
senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrywanie punktów dziewiątego, dziesiątego i jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Kolejowym; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór wicemarszałka Senatu
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o łączne rozpatrywanie punktów dziewiątego, dziesiątego i jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Kolejowym; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrzenie punktów trzeciego i czwartego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzeciego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Paweł Banaś
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkty trzeci i czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 1 3Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 3Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 3Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 3Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Legutko
 1 3Dyskusja Wicemarszałek Krzysztof Putra
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 3Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 3Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 3Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 3Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 3Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 3  Wniosek formalny o zamknięcie łącznej dyskusji
senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 3 Zamknięcie łącznej dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra pracy i polityki społecznej
minister Krzysztof Michałkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 5Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie ministra pracy i polityki społecznej
minister Krzysztof Michałkiewicz
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
sekretarz stanu Eugeniusz Wróbel
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kutz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kutz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
podsekretarz stanu Anna Streżyńska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kutz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kutz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 7  Wniosek formalny o odroczenie dyskusji
senator Krzysztof Putra
 1 7  Senator Stefan Niesiołowski
 1 7  Senator Krzysztof Putra
 1 7  Senator Stefan Niesiołowski
 1 7  Senator Krystyna Bochenek
 1 7  Senator Kazimierz Kutz
 1 7  Senator Dariusz Bachalski
 1 7  Senator Krzysztof Putra
 1 7Głosowanie Głosowanie
 1 7  Do kont. pkt. 7 Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
podsekretarz stanu Anna Streżyńska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Anna Streżyńska
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkty dziewiąty, dziesiąty i jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Kolejowym; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa
podsekretarz stanu Mirosław Chaberek
 1 9Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 9 Zamknięcie łącznej dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 112  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Stępniewski
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Bogdan Lisiecki
 112Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 12 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Michał Stępniewski
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 113  Senator Władysław Sidorowicz
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Okła
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Gręziak
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 113Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 113Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 113Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 113Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 7Dyskusja Senator Kazimierz Kutz
 1 7Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 7Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 7Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Legutko
 1 7Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 7Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 7Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 1 7Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 7Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 7Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 7Dyskusja Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 7Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Maziarz
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 214Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 214Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 214Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 214Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 2   Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy
senator Stefan Niesiołowski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Lech Różański
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Różański
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Różański
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Różański
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku dziennego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Grzegorz Bliźniuk
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 219Zapytania i odpowiedzi Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarza stanu Grzegorz Bliźniuk
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Grzegorz Bliźniuk
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Piotr Wach
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
sekretarz stanu Jarosław Zieliński
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 221Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Jarosław Zieliński
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2006 r.
 222  Wystąpienie przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Edmund Wittbrodt
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
szef urzędu Jarosław Pietras
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 222Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 222Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Senator Urszula Gacek
 222Dyskusja Senator Paweł Michalak
 222Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 222Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 222Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: wybór Wicemarszałka Senatu
 223Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senatora Marka Ziółkowskiego
senator Stefan Niesiołowski
 223  Senator Marek Ziółkowski
 223Głosowanie Tajne głosowanie
 223  Ogoszenie wyników tajnego głosowania
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Janusz Kurtyka
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Janusz Kurtyka
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Janusz Kurtyka
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 224Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołany przez Sejm Janusz Kurtyka
 224Głosowanie Tajne głosowanie
 224  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 224Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa
 225Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Włodzimierz Łyczywek
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Chmielewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Chmielewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Chmielewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Chmielewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Chmielewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Berent
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Chmielewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Berent
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Chmielewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Włodzimierz Łyczywek
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 225Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Sądownictwa Stanisław Piotrowicz
 225Głosowanie Do kont. pkt. 25 Tajne głosowanie
 2   Senator Ryszard Bender
 2   Senator Krzysztof Putra
 225  Do kont. pkt. 25 Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 225Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 25 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
 226  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 226Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 226Dyskusja Otwarcie dyskusji
 226Dyskusja Do kont. pkt. 26 Zamknięcie dyskusji
 225  Do kont. pkt. 25 Senator Piotr Zientarski
 225  Senator Krzysztof Putra
 227  Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego
 227Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Krystyna Bochenek
 227Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie przewodniczący Rady Języka Polskiego
przewodniczący Andrzej Markowski
 227Dyskusja Otwarcie dyskusji
 227Dyskusja Senator Ryszard Bender
 227Dyskusja Senator Ryszard Legutko
 227Dyskusja Senator Ryszard Bender
 227Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 227Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 227Dyskusja Senator Ryszard Bender
 227Dyskusja Do kont. pkt. 27 Zamknięcie dyskusji
 228  Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
 228Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Zbigniew Rau
 228Dyskusja Otwarcie dyskusji
 228Dyskusja Do kont. pkt. 28 Zamknięcie dyskusji
 229  Punkt dwudziesty dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy
 229Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Stefan Niesiołowski
 229Dyskusja Otwarcie dyskusji
 229Dyskusja Do kont. pkt. 29 Zamknięcie dyskusji
 230  Punkt trzydziesty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 230Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 230Głosowanie Głosowanie
 230Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 2
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Głosowanie nr: 3
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Głosowanie nr: 4
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Głosowanie nr: 7
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Głosowanie nr: 13
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 14, 15, 16, 17
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Głosowanie nr: 18
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Głosowanie nr: 19
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
Głosowanie nr: 32
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33, 34, 35, 36, 37
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 38
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
Głosowanie nr: 39
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Funduszu Kolejowym
Głosowanie nr: 40
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211  Senator Dariusz Bachalski
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw
Głosowanie nr: 41
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Głosowanie nr: 42
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 43, 44
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Głosowanie nr: 45
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 214Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Sidorowicz
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Głosowanie nr: 46
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
Głosowanie nr: 47
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej
Głosowanie nr: 48
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne
Głosowanie nr: 49
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Głosowanie nr: 50
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Głosowanie nr: 52
 220  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 220Głosowanie Głosowanie
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 53
 221  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
Głosowanie nr: 54
 226  Do kont. pkt. 26 Punkt dwudziesty szósty porządku obrad (cd.)
 226  Przystapienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 226Głosowanie Głosowanie
 226Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 55
 227  Do kont. pkt. 27 Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad (cd.)
 227  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego
 227Głosowanie Głosowanie
 227Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego
Głosowanie nr: 56
 228  Do kont. pkt. 28 Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad (cd.)
 228  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
 228Głosowanie Głosowanie
 228Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
Głosowanie nr: 57
 229  Do kont. pkt. 29 Punkt dwudziesty dziewiąty porządku obrad (cd.)
 229  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy
 229Głosowanie Głosowanie
 229Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy
Głosowanie nr: 58
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Dariusz Górecki
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Mirosława Nykiel
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Motyczka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Rybka
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.