Ostatnia zmiana pliku: 27 kwietnia 2001 r.

80. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
25 i 26 kwietnia 2001 r.


1. Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (Senat powołał członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji)
druk senacki nr 620
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
druki sejmowe nr 628, 1543, 1765, 2108, 2108-A (Ustawa przyjęta z poprawkami);
druki senackie nr 609, 609A, 609B, 609Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2605, 2649, 2649-A
druki senackie nr 602, 602A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (Ustawa przyjęta z poprawką)

druki sejmowe nr 2645, 2699
druki senackie nr 608, 608A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2576, 2648, 2648-A
druki senackie nr 603, 603A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo o miarach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2566, 2694
druki senackie nr 605, 605A, 605Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia . (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2286, 2667, 2667-A
druki senackie nr 606, 606A, 606Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (Senat podjął uchwałę o skierowaniu projektu ustawy do Sejmu)
druki senackie nr 582, 582S, 582X
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Senat podjął uchwałę o skierowaniu projektu ustawy do Sejmu)
druki senackie nr 581, 581S, 581X

Uchwała, opis w Diariuszu

10. Zmiana w składzie osobowym komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 612

Uchwała, opis w Diariuszu


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu