Druk nr 581 X

10 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

KOMISJI NAUKI I EDUKACJI NARODOWEJ

oraz

KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 581 S)

Senat na 79. posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2001 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej do Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki i Edukacji Narodowej oraz Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2001 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wniosek zawarty w pkt II zestawienia wniosków o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 581 S.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Nauki i Edukacji Narodowej

(-) Stanisław Gogacz

(-) Jan Cimanowski

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
(-) Maciej Świątkows
ki


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

 

I.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy.

Wniosek senatorów: Z. Piwońskiego, J. Smorawińskiego, A. Struzika, M. Żenkiewicza poparty przez mniejszość połączonych komisji

II.

Wniosek o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy w brzmieniu zaproponowanym w druku nr 581S.

Wniosek KU, KNEN, KZKFS poparty przez połączone komisje