Druk nr 612

6 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

WNIOSEK

KOMISJI REGULAMINOWEJ I SPRAW SENATORSKICH

dotyczący

zmiany w składzie komisji senackiej

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Regulaminowej i Spraw Senatorskich

(-) Ireneusz Zarzycki


projekt

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Franciszka Bachledę-Księdzularza ze składu Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.