Druk nr 620

19 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

w sprawie powołania kandydata na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Zgodnie z art. 94 ust. 4 Regulaminu Senatu, Komisja przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące sprawozdanie:

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Jacek Sauk


Komisja na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2001 r. rozpatrzyła skierowane przez Marszałka Senatu - zgodnie z art. 94 ust. 3 Regulaminu Senatu - w dniu 12 kwietnia 2001 r. wnioski w sprawie powołania nowego członka do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dotyczące następujących kandydatów:

Lecha Jaworskiego,

Bogusława Litwińca.

Komisja po przesłuchaniu kandydatów wyraziła swoją opinię w głosowaniu tajnym oddając głosy w następujący sposób:

- Lech Jaworski

za

3 głosy

przeciw 1

wstrzymujące się 1

- Bogusław Litwiniec

za

2 głosy

przeciw 3

wstrzymujące się 0