Druk nr 582 X

6 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

oraz

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (druk nr 582 S)

Senat na 79. posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2001 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2001 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania - poparły wniosek zawarty w pkt II zestawienia wniosków o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 582 S.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Piotr Ł.J. Andrzejewski

(-) Dariusz Kłeczek


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen. J. Danielak

II.

Wniosek o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy w brzmieniu zaproponowanym w druku nr 582S.

Wniosek KU, KRPS poparty przez połączone komisje