Ostatnia zmiana: 21 marca 2001 r.

71. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
13 i 14 grudnia 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2185, 2279, 2279-A
druk senacki nr 534, 534A
Uchwała, opis w Diariuszu
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1399, 1448, 1448-A, errata do druku nr 1448-A, do druku nr 1448-A, 1448-B, 1448-C, 1448-D, 2259, 2259-A
druk senacki nr 535, 535A, 535B, 535Z
Uchwała, opis w Diariuszu
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2280, 2352, 2352-A
druk senacki nr 529, 529A, 529Z
Uchwała, opis w Diariuszu
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2237, 2340
druk senacki nr 528, 528A
Uchwała, opis w Diariuszu
5.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dozorze technicznym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2015, do druku nr 2015, 2364
druk senacki nr 527, 527A, 527Z
Uchwała, opis w Diariuszu
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1565, 1954, 1954-A
druk senacki nr 533, 533A, 533B, 533C, 533Z
Uchwała, opis w Diariuszu
7
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia. (Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 2300, 2368
druk senacki nr 525, 525A
Uchwała, opis w Diariuszu
8.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 2268, 2366
druk senacki nr 526, 526A
Uchwała, opis w Diariuszu
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1570, 2310, 2310-A
druki senackie nr 536, 536 A, 536Z
Uchwała, opis w Diariuszu
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 2383
druki senackie nr 543, 543A
Uchwała, opis w Diariuszu
11.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka. (Senat nie wyraził zgody)
druki sejmowe nr 2385, 2398
druk senacki 539
Uchwała, opis w Diariuszu

- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.


Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Oświadczenia złożone przez senatorów na 71. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu