UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, nie wyraża zgody na powołanie Mirosławy Kątnej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK