U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2000 r. ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZE¦KOWIAK