Druk nr 539

8 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek podjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 93. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2000 r. uchwałę w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka w celu wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody w trybie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 8 grudnia 2000 r.

w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69) powołuje:

Mirosławę Kątną

na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.