Druk nr 526 A

7 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ LEGISLACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 listopada 2000 r.

ustawie o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

Marszałek Senatu dnia 30 listopada 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej

(-) Wiesław Chrzanowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2000 r. ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.