Senatorowie

Spis
oświadczeń senator Małgorzaty Adamczak,
VII kadencja

 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej(odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi krajowej nr 15 Krotoszyn - Wałków (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 5 - obwodnica miasta Kościana (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanej przez Prokuraturę Generalną likwidacji prokurator rejonowych (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie rozliczania podatku VAT za media (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie dróg publicznych (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie programu nauczania historii (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy i przebudowy dróg (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wiz(odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi ekspresowej S5 Kaczkowo - Korzeńsko (odpowiedź).
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie orzeczeń lekarzy orzeczników, które wydają zakłady ubezpieczeń społecznych (odpowiedź).

 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zachowania statusu studenta przez absolwentów studiów zawodowych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym (DzU z 2010 r. nr 123 poz. 840) (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie obniżenia motocyklistom opłat za przejazdy autostradami (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie doprecyzowania zapisów art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie kształcenia zawodowego specjalnego w Polsce (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Osieku (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie ułatwień dla przedsiębiorców (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie nieruchomości w Poznaniu będących w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie organizowania imprez zewnętrznych w placówkach oświatowych (odpowiedź).
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie incydentu w Kobylej Górze (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie refundacji opłat za badania podstawowe w szpitalach (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP w sprawie sędziów sądów rodzinnych (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP w sprawie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Kaliszu (odpowiedź).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP w sprawie pytań samorządowców regionu kalisko-leszczyńskiego (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie projektów rozporządzeń (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie problemów napotykanych przy wdrażaniu projektów unijnych w Wielkopolsce (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie problemów napotykanych przy przyznawaniu zasiłku chorobowego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r., nr 31, poz. 267 ze zmianami).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego w formie punktów przedszkolnych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich mężczyzn i kobiet (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 139, pozycja 992 ze zmianami) oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej dotyczące decyzji wojewodów w sprawie zasad odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola publiczne (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) dotyczące ustawy o pracownikach samorządowych, która weszła w życie w styczniu 2009 r.
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy dotyczące zapisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie gruntów należących do Polskich Kolei Państwowych (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zasad odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola publiczne (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie wymogu przedstawiania przez osobę ubiegającą się o refundację dokumentów potwierdzających zakup środka ortopedycznego (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie roszczeń ZUS wobec kobiet, które przebywając na urlopach macierzyńskich prowadziły działalność gospodarczą (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie rozważenia propozycji wprowadzenia obowiązku posiadania kamizelek odblaskowych przez rowerzystów oraz pieszych poruszających się po drodze bez chodnika (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) w sprawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DzU z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r.
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie procesu uruchomienia przedszkola, przeznaczonego także dla dzieci niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji lub przekształceń w filie sądów rejonowych (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie ustalania dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie prowadzących rowery i motorowery (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie stosowania art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowości - DzU z 2002 r. nr 76 poz. 694 - po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 18 marca 2008 r. (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie art. 44 ustawy o finansach publicznych (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych dotyczące referendum w sprawie odwołania wójta (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie koncepcji finansowania samorządu terytorialnego w Polsce (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie domów pomocy społecznej (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie przepisów związanych z niepełnosprawnością sprzężoną dzieci realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie armii zawodowej w Polsce (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r., nr 14, poz. 89) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie telefonicznych centralek alarmowych w szkołach kościańskich (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź3), (odpowiedź 4).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie wywozu z Polski przedmiotów zabytkowych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie incydentu na Dworcu Głównym w Poznaniu (odpowiedź).