Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Krzysztofa Głuchowskiego