Przynależność Senatorów do Klubów Parlamentarnych

Senatu RP II Kadencji

Stan na grudzień 1991 r.

a b c d f g h j k l m p r s ś t w z ż