Walerian Jan Piotrowski

Senator z województwa zielonogórskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
"Chrześcijańska Demokracja"


Przewodniczący Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych [o komisji]
Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatzrenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wybborów do Senatu [o komisji]
Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego [o komisji]
Członek:
Komisji Konstytucyjnej [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiajacego stowarzyszenie między wspólnotami Europejskimi i ich Państami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską [o komisji]

Biogram