Marian Stanisław Rejniewicz
Zmarł 22.12.1995 roku

Senator z województwa lubelskiego

Kandydat Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego
Konfederacji Polski Niepodległej


Zastępca przewodniczącego Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych  [o komisji]
Członek:
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiajacego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską
 [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu  [o komisji]
Komisji Obrony Narodowej  [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa  [o komisji]

Biogram