Zbigniew Jan Filipkowski

Senator z województwa suwalskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Kongresu Liberalno-Demokratycznego


Członek:
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej
[o komisji]

Biogram