Dorota Elżbieta Simonides

Senator z województwa opolskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
"Unia Demokratyczna"

Poseł na Sejm VIII kadencji
Senator I kadencji Senatu RP
(wybrana w 1990 r. w wyborach uzupełniających)


Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą [o komisji]
Członek:
Komisji Spraw Zagranicznych
[o komisji]

Biogram