Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski

Senator z województwa piotrkowskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
"Wyborcza Akcja Katolicka"

Senator I kadencji Senatu RP


Zastępca Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]
Członek:
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa
[o komisji]
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej
[o komisji]

Biogram