Jan Tomasz Zamoyski
Zmar³ 29.06.2002 roku

Senator z województwa zamojskiego

Kandydat Narodowego Komitetu Wyborczego


Cz³onek:
Komisji Gospodarki Narodowej
 [o komisji]
Komisji Kultury, ¦rodków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej  [o komisji]

Biogram