Józef Marian Hałasa

Senator z województwa szczecińskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
NSZZ "Solidarność"


Członek:
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
[o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiajacego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej
[o komisji]

Biogram