Eugeniusz Andrzej Pawlik

Senator z województwa gorzowskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
"Unia Demokratyczna"


Członek:
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacjiUkładu Europejskiego ustanawiajacegostowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej [o komisji]

Biogram