Janusz Andrzej Mazurek

Senator z województwa lubelskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
NSZZ "Solidarność"


Zastępca przewodniczącego Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych [o komisji]
Członek:
Komisji Praw Człowieka i Praworządności [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacjiUkładu Eurpejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa [o komisji]

Biogram