Andrzej Rze¼niczak

zmar³ 14 lipca 2010 r.

Senator z województwa bydgoskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Kongresu Liberalno-Demokratycznego


Cz³onek:
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]

Biogram