Andrzej Michał Kaźmierowski

Zmarł 29.11.1995 roku

Senator z województwa legnickiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
"Unia Demokratyczna"


Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Integracji Europejskiej [o komisji]
Członek:
Komisji Gospodarki Narodowej
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiajacego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Czlonkowskimi a Rzecząpospolitą Polską [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa [o komisji]

Biogram