Jerzy Edward Kępa

Senator z województwa radomskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
NSZZ "Solidarność"


Członek:
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
[o komisji]
Komisji Konstytucyjnej [o komisji]

Biogram