Tomasz Jagodziński

Senator z województwa piotrkowskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
"Kandydat Niezależny"


Członek:
Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej
[o komisji]
Komisji Spraw Zagranicznych [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa [o komisji]

Biogram