Jerzy Chmura
zmarł 31 marca 2016 r.

Senator z województwa szczecińskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
"Unia Demokratyczna"Członek:
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
[o komisji]
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]

Biogram