Henryk Rossa

Senator z województwa wrocławskiego

Kandydat Komitetu Wyborczego
Porozumienie Obywatelskie Centrum


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigarcji i Polaków za Granicą [o komisji]
Członek:
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu [o komisji]

Biogram