Jan Antonowicz

Senator z województwa ciechanowskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Polskie Stronnictwo Ludowe - Sojusz Programowy


Członek:
Komisji Rolnictwa
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
[o komisji]>

Biogram